Đam mê (tiếng Anh: passion[1][2]) là cảm giác mong muốn, khát khao có được ai đó hay làm được gì đó, bị hấp dẫn bởi một sự vật, sự việc. Cụm từ đam mê, trong quá khứ, thường thấy trong việc miêu tả tình yêu và dục vọng, cùng với "ham muốn". Tại thời điểm hiện tại, từ đam mê được dùng chủ yếu vào việc diễn tả một sự khao khát trong sự nghiệp.

Bức tranh Passionate Encounter của Frederick Goodall

Tham khảo sửa

  1. ^ “3958. paschó”. Strong's Concordance. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 7 năm 2017. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2017.
  2. ^ “Definition of passion”. Oxford English Dictionary. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Liên kết ngoài sửa