Đan Đồ chữ Hán phồn thể:丹徒區, chữ Hán giản thể: 丹徒区) là một quận thuộc địa cấp thị Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 748,8 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2003 là 370.000 người. Mã số bưu chính là 212100. Quận này có nhiệt độ bình quân năm là 15,2℃, lượng giáng thủy năm là 1108,2 mm. Về mặt hành chính, quận này được chia thành 14 trấn: Diêu Kiều, Đại Lộ, Cao Kiều, Hoàng 墟, Giang Tâm, Tân Phong, Cốc Dương, Thượng Đảng, Thượng Hội, Vinh Bính, Cao Tư, Thế Nghiệp, Bảo Yển

Tham khảoSửa đổi