Điều độ (trong tiếng Anh là moderation) là quá trình loại bỏ hoặc giảm bớt các thái cực. Nó được sử dụng để đảm bảo tính chuẩn mực trong toàn bộ phương tiện mà nó đang được tiến hành với mức độ vừa phải và tránh sự thái quá.

Ví dụ minh họa một phương pháp giảng dạy tại Ashikaga thuộc Tỉnh Tochigi của Nhật Bản - để dạy học sinh tầm quan trọng của sự điều độ. “Chiếc cốc nghiêng khi nó rỗng. Khi bạn đổ nước vào chiếc cốc, nó sẽ đứng vững. Nếu bạn đổ thêm nước, cốc lại bị nghiêng.”

Sự điều độ thường được sử dụng trong các hình thức sau:

Thống kêSửa đổi

 • Đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong việc chấm bài đánh giá học sinh.
 • Trong thống kêphân tích hồi quy, điều tiết xảy ra ảnh hưởng của một biến kiểm duyệt được đặc trưng về mặt thống kê như một tương tác. Còn được gọi là biến người điều hành.[1]

InternetSửa đổi

Hệ thống kiểm duyệt (cũng được biết là kiểm duyệt đơn phương) là người kiểm duyệt và cũng là người thực thi các quy tắc mời người dùng đăng nhận xét, họ có thể xóa các nội dung không phù hợp, bất hợp pháp hoặc xúc phạm liên quan đến các đóng góp hoặc mang tính thông tin trên trang website, các diễn đàn trực tuyến.[2] Về mặt này, sự điều tiết hạn chế chức năng của luật pháp.[3]

Tôn giáoSửa đổi

 • Một sắc thái chủ động hơn được tìm thấy trong việc nhà thờ mang Phong trào Giám lý sử dụng thuật ngữ “điều độ” cho những người đứng đầu các hội nghị.
 • Trong sách Châm ngôn, sự tiết chế được liệt kê là những đức tính tốt của cơ đốc nhân.[4]

Sản xuấtSửa đổi

Đời sốngSửa đổi

 • Một lối sống điều độ được định nghĩa nhấn mạnh vào việc cân bằng mọi thứ, không chú trọng hay quá ham mê vào một thứ.[6] Định nghĩa cũng bao hàm đề cập đến sức khỏe.[7]

Đọc thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Cohen, Jacob; Cohen, Patricia; Leona S. Aiken; West, Stephen H. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, N.J: L. Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-2223-2.
 2. ^ “Administrator seeking moderators to control spam abuse”. ddforums.com. Truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2020.
 3. ^ Aja Hammerly, “We Don't Do That Here”, Thagomizer, truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2020
 4. ^ “scripture”. www.usccb.org.
 5. ^ Điều độ sản xuất (Production Scheduling) là gì? Nội dung và nhiệm vụ, vietnambiz, ngày 11 tháng 9 năm 2019
 6. ^ Carlin Flora (ngày 4 tháng 7 năm 2017), Moderation Is the Key to Life, Psychology Today, truy cập ngày 5 tháng 11 năm 2020
 7. ^ The Importance of Moderation in Maintaining a Healthy Life

Liên kết ngoàiSửa đổi