Điều (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Điều trong tiếng Việt có thể là:

Thực vật
Từ vựng
  • Động từ chỉ sự đưa đi, di chuyển đi.
  • Danh từ chỉ từng đoen vị của lời nói, sự việc hoặc đề mục pháp luật.