Điểm kỳ dị

trang định hướng Wikimedia

Điểm kỳ dị có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: