Điện báo Zimmermann

Điện báo Zimmermann là bức điện báo đã mã hóa được Arthur Zimmerman, Bộ trưởng ngoại giao Đức, gửi cho đại sứ Đức tại MéxicoHeinrich von Eckardt ngày 15 tháng 7 năm 1917. Bức điện yêu cầu đại sứ Đức tiến hành việc thành lập quan hệ đồng minh giữa Đức và Mexico nhằm chống lại Hoa Kỳ và giúp Mexico lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị mất trước đây tại New Mexico, Texas, và Arizona.

Bức điện Zimmermann được gửi từ Washington đến Mexico (trước khi được giải mã).
Bức điện Zimmermann sau khi được giải mã và thông dịch đầy đủ.

Tuy nhiên, bức điện báo lại bị tình báo Anh đã thu được rồi giải mã bức điện báo này. Ngày 23 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Arthur James Balfour đã gửi nội dung bức điện báo này cho đại sứ Hoa Kỳ tại Anh, người sẽ chuyển cho Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson hai ngày sau đó. Một ngày sau khi nhận được thông tin quan trọng, Wilson đệ trình Quốc hội về việc trang bị vũ khí cho thương thuyền nhằm ngăn cản tàu ngầm Đức tấn công. Khi La Follette và một số nghị sĩ khác đe dọa cản trở việc chấp nhận, Wilson tiết lộ nội dung của bức điện báo Zimmerman. Và bức điện báo này là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhanh sự tham gia thực sự của Hoa Kỳ vào Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Nội dung bức điện báoSửa đổi

Thông điệp được gửi dưới dạng một bức điện được mã hóa bởi Arthur Zimmermann, một Staatssekretär (một công chức cấp cao nhất) trong Bộ Ngoại giao của Đế quốc Đức vào ngày 17 tháng 1 năm 1917. Thông điệp được gửi tới đại sứ Đức tại Mexico, Heinrich von Eckardt. Zimmermann đã gửi bức điện với dự đoán về việc Đức sẽ nối lại chiến tranh tàu ngầm không hạn chế vào ngày 1 tháng 2, điều mà chính phủ Đức cho rằng gần như chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh với Hoa Kỳ. Bức điện chỉ dẫn Eckardt rằng nếu Hoa Kỳ có vẻ chắc chắn tham chiến, ông sẽ tiếp cận chính phủ Mexico với đề xuất liên minh quân sự với sự tài trợ của Đức. Bức điện được giải mã như sau:

"Chúng tôi dự định bắt đầu vào ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh tàu ngầm không hạn chế. Bất chấp điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực để giữ cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trung lập. Trong trường hợp điều này không thành công, chúng tôi đưa ra đề xuất liên minh với Mexico trên cơ sở sau: cùng nhau gây chiến, cùng nhau hòa bình, hỗ trợ tài chính hào phóng và từ phía chúng tôi hiểu rằng Mexico sẽ giành lại lãnh thổ đã mất ở Texas, New Mexico, và Arizona. Việc giải quyết chi tiết được để lại cho bạn. Bạn sẽ thông báo bí mật nhất cho Tổng thống về điều trên ngay khi chiến tranh với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bùng nổ, và thêm đề nghị rằng ông ấy nên tự mình mời Nhật Bản tuân thủ ngay lập tức và đồng thời làm trung gian. giữa Nhật Bản và chính chúng ta. Xin mời Tổng thống chú ý đến thực tế rằng việc sử dụng tàn nhẫn các tàu ngầm của chúng ta hiện nay mang đến triển vọng buộc nước Anh phải thực hiện hòa bình trong vài tháng tới."

Đã ký,

ZIMMERMANN