Điện hóa

(đổi hướng từ Điện hóa học)

Điện hóa là tên gọi một lĩnh vực trong hóa học nghiên cứu về mối liên hệ giữa các quá trình hóa học và dòng điện. Một phản ứng hóa học xảy ra khi có dòng điện chạy qua, hay qua phản ứng hóa học có một hiệu điện thế, đây là những quá trình điện hóa. Trong các quá trình này luôn tồn tại đồng thời hai hiện tượng: ôxi hóaôxi hóa khử (phản ứng ôxi hóa khử.

Hai nhà hóa học Anh John Daniell (Trái) and Michael Faraday (Phải), là cha đẻ của ngành điện hóa ngày nay.

Lịch sử phát triểnSửa đổi

Ứng dụng điện hóaSửa đổi

Cơ sở hóa họcSửa đổi

Trong các ôxít kim loại có liên kết ion, ví dụ CaO thì Ca cho e-, chất bị ôxi hóa và O nhận e-, chất ôxi hóa hay chất bị ôxi hóa khử, các quá trình:

Ôxi hóa: Ca → Ca2+ + 2e-
Ôxi hóa khử: O + 2e- → O2-
Phản ứng ôxi hóa khử: Ca + O → Ca2+ + O2-

Khi mở rộng các khái niệm này ra, quá trình ôxi hóa: chất A cho ne- thành An+, quá trình ôxi hóa khử: chất B nhận ne- thành Bn-, phản ứng ôxi hóa khử A + B → An+ + Bn-; khi A và B đều là kim loại thì có phản ứng ôxi hóa khử An+ + B → A + Bn+.

Nếu phản ứng này là liên tục thì có 1 dòng chuyển động của ne- hay 1 dòng điện giữa A và B

Nếu các ion này có mặt trong 1 điện trường thì dưới tác dụng của lực tĩnh điện, các ion có điện tích âm sẽ di chuyển và tụ lại trên cực dương anôt, còn ion dương thì về cực âm catôt

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi