Điện tử số

Điện tử số hay mạch kỹ thuật số là mạch điện tử có tín hiệu biến đổi rời rạc, Trái với điện tử tương tự có tín hiệu biến đổi liên tục,

Điện tử số
A digital signal has two or more distinguishable waveforms, in this example, high voltage and low voltages, each of which can be mapped onto a digit.
Một bộ điều khiển kỹ thuật số công nghiệp

Điện tử số được biểu diễn bởi hai mức tín hiệu: mức cao (mức 1) có điện áp lớn hơn 0 Volt và mức thấp (mức 0) có điện áp nhỏ hơn hoặc bằng 0 Volt. Trong miền boolean nó có thể được biểu diễn bởi hai giá trị "true" và "false".

Các mạch điện tử số thường có cấu tạo bởi các cổng logic, biểu diễn bởi các hàm logic boolean.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Null, Linda; Lobur, Julia (2006). The essentials of computer organization and architecture. Jones & Bartlett Publishers. tr. 121. ISBN 0-7637-3769-0. We can build logic diagrams (which in turn lead to digital circuits) for any Boolean expression...