Điệu Vũ Vương

trang định hướng Wikimedia

Điệu Vũ Vương (chữ Hán: 悼武王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa