Đinh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đinh có thể là:

  • Một vật nhọn thường bằng kim loại để đóng vào vật khác: đinh
  • Tên một số loài thực vật thuộc họ Bignoniaceae