Đinh Tiên Hoàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đinh Tiên Hoàng là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Các tên gọi của địa danh/ vật thể được đặt theo tên ông như: