Đoàn Minh Huấn

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Đoàn Minh Huấn (sinh năm 1971) hiện đang là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản,[1][2] Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,[3] nguyên là Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.[4]

Hiện trình độ học vấn của ông là Phó giáo sư, Tiến sĩ.

Tiểu sửSửa đổi

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971 tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Cấp 2, ông là học sinh năng khiếu văn của huyện Hương Sơn, Nghệ Tĩnh.

Sau đó ông cấp 3 tại Trường Lê Hữu Trác, huyện Hương sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh

Ghi chúSửa đổi