Ĭ (hay: ĭ), được gọi là I With caron có dấu trăng trên đầu chữ I, là một chữ cái Latinh được sử dụng trong văn bản của người Êđê.

  1. ĭ upper case Ĭ
  2. The letter i written with a breve.
Í í
Bŏh Hră Ĭ

Biểu diễn Trên Máy TínhSửa đổi

Ký Tự Ĭ ĭ
Tên Unicode Chữ I latin viết Hoa với dấu trăng trên đầu Chữ i latin viết thường với dấu trăng trên đầu
Mã Hóa Số Thập Phân hex Số Thập Phân hex
Unicode 282 U+012C 283 U+012D
UTF-8 0xC4 0xAC (c4ac) 0xC4 0xAD (c4ad)