Ưu tiên là các hoạt động mà sắp xếp các đối tượng hoặc hoạt động theo thứ tự quan trọng tương đối với nhau.[1][2]

Trong bối cảnh đánh giá y tế, đó là việc thiết lập tầm quan trọng hoặc tính cấp thiết của các hành động cần thiết để bảo vệ phúc lợi của bệnh nhân hoặc bệnh nhân.[3] Trong bối cảnh lâm sàng, việc thiết lập các ưu tiên hỗ trợ trong cơ sở lý luận và biện minh cho việc sử dụng các nguồn lực hạn chế. Thiết lập ưu tiên bị ảnh hưởng bởi thời gian, tiền bạc và chuyên môn.[4] Đánh giá mức độ ưu tiên rủi ro là một cách để thiết lập các ưu tiên có thể khó thiết lập trong một môi trường chăm sóc sức khỏe.[5]

Phần mềm được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia trong việc thiết lập các ưu tiên trong một môi trường kinh doanh cụ thể.[6]

Lập danh sách có thể là bước đầu tiên trong việc tổ chức các ưu tiên

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ "Prioritization" in Collins English Dictionary – Complete & Unabridged 10th Edition”. Dictionary.com. 2016. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2016.
  2. ^ “Prioritization – definition of prioritization”. The Free Dictionary. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2016.
  3. ^ “Definition of prioritization by Medical dictionary”. The Free Dictionary. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2016.
  4. ^ . ISBN 978-0-8261-1996-4 http://www.r2library.com/Resource/Title/0826119964/ch0013s0233. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  5. ^ “Institute for Healthcare Improvement: Risk Priority Number”. Institute for Healthcare Improvement. 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 6 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2016.
  6. ^ Partho (18 tháng 2 năm 2009). “Top 10 Time Management Software for Windows”. Gaea News Network. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2016.

Liên kết ngoài

sửa