Ẩm thực Bắc Mỹ là thuật ngữ để chỉ thực phẩm bản xứ hoặc phổ biến ở các quốc gia Bắc Mỹ, như là ẩm thực Canada, ẩm thực Mỹ, ẩm thực Méxicoẩm thực Mỹ Latinh. Ẩm thực Bắc Mỹ cho thấy ảnh hưởng từ rất nhiều nền ẩm thực quốc tế, bao gồm ẩm thực bản xứ Mỹ, ẩm thực Do Thái, ẩm thực châu Á, và đặc biệt là ẩm thực châu Âu.

Steak
Taco tôm nướng

Là một thuật ngữ rộng, ẩm thực Bắc Mỹ bao gồm ẩm thực Mỹ Latinh và ẩm thực Caribe.

Burrito

Các quốc gia sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa