Ẩn công

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ẩn Công)

Ẩn Công (chữ Hán: 隐公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa