Ốc Trở, Ốc Triều, Ốc Tộ, Ốc Triêu hay Ốc Triệu (tiếng Hàn: Okcho hay Okjeo), cũng có khi gọi là Đông Ốc Trở (Dongokjeo), là tên gọi của một bộ tộc người Triều Tiên cổ từng tồn tại trong giai đoạn từ khoảng thế kỷ 2 đến thế kỷ 5 TCN ở dải bờ biển phía Đông sông Đồ Môn. Địa bàn phân bố của tộc người này tương ứng với địa giới của các tỉnh Hamgyŏng-puk, Hamgyŏng-nam, Ryanggang của Bắc Triều Tiên ngày nay.

Ốc Trở được ghi chú là Dongokjeo trên bản đồ.

Theo sử sách, Ốc Trở có mối thù sâu sắc với Haeng-il, một bộ tộc sinh sống ở phía sau dãy núi Trường Bạch. Hai tộc người này thường xuyên gây chiến với nhau.

Tham khảoSửa đổi