Ốc Trở, Ốc Triều, Ốc Tộ, Ốc Triêu hay Ốc Triệu (Tiếng Hàn: Okcho hay Okjeo), cũng có khi gọi là Đông Ốc Trở (Dongokjeo), là tên của một tộc người Triều Tiên cổ từng trong thời kỳ từ thế kỷ 2 TCN đến thế kỷ 5 CN ở dải bờ biển phía Đông sông Đồ Môn Giang. Địa bàn phân bố của tộc người này tương ứng với địa giới của các tỉnh Hamgyŏng-puk, Hamgyŏng-nam, Ryanggang của Triều Tiên ngày nay.

Ốc Trở được chú là Dongokjeo trên bản đồ.

Theo sử sách, Ốc Trở có mối thù sâu sắc với Haeng - il, một nước ở đằng sau dãy Trường Bạch. Hai tộc người này thường gây chiến lẫn nhau.

Tham khảoSửa đổi