Ống nhòm, còn gọi là ống ngắm hay con mắt xa, là một loại kính phóng đại để quan sát bằng mắt các vật ở xa. Cấu tạo gồm vật kính, thị kính và thường có thêm hệ thống lăng kính. Có nhiều loại: kính viễn vọng, ống nhòm... được dùng phổ biến trong thiên văn, trong săn bắn và đời sống.

Ống nhòm
Cấu tạo của ống nhòm.
1 - Vật kính
2-3 - Lăng kính
4 Thị kính

Cấu tạoSửa đổi

Gồm một hệ thống hai thấu kính hội tụ đặt đồng trục.

Khoảng cách giữa thị kính và vật kính thay đổi được.

Tham khảoSửa đổi

  • Tham khảo: Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 - Nhà xuất bản Giáo dục (2007)