Ủy ban Cố vấn Hàng không Quốc gia Hoa Kỳ

Ủy ban Cố vấn Hàng không Quốc gia (tiếng Anh là National Advisory Committee for Aeronautics) là một tổ chức liên bang của chính phủ Hoa Kỳ[1], được thành lập vào ngày 3 tháng 3 năm 1915 với mục tiêu nghiên cứu sâu vào công nghệ hàng không cũng như ngành hàng không vũ trụ. Vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 1958, đạo luật Hàng không và Vũ trụ quốc gia được thông qua, tổ chức bị giải thể. Mọi tài liệu và thông tin liên quan đều được chuyển tới NASA.

National Advisory Committee for Aeronautics
NACA
Logo chính thức của NACA, diễn tả chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright tại Kitty Hawk, North Carolina.
Logo
Tổng quan Cơ quan
Thành lậpNgày 3 tháng 3 năm 1915
Giải thểNgày 10 tháng 1 năm 1958
Cơ quan thay thế
Quyền hạnTổ chức chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Tham khảo sửa

  1. ^ “Lịch sử của NASA”.