Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội (Việt Nam)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội là cơ quan chuyên trách của Quốc hội Việt Nam, cơ quan giám sát các lĩnh vực liên quan tới khoa học, công nghệ và môi trường sinh thái.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Quốc hội Việt Nam

Flag of Vietnam.svg
Quốc kỳ Việt Nam

Emblem of Vietnam.svg
Quốc huy Việt Nam

Khóa thứ XV
(năm 2021 - tới nay)
Thành viên
Chủ nhiệm Lê Quang Huy
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Phương Tuấn
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Hiến pháp Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Luật Tổ chức Quốc hội
Bầu bởi Quốc hội
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Tòa nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nhiệm vụ và quyền hạnSửa đổi

Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau[1]:

  • Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao;
  • Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
  • Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;
  • Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về chính sách đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái.

Danh sách thành viênSửa đổi

Khóa XVSửa đổi

Khóa XIVSửa đổi

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Việt Nam khóa 14 có 41 thành viên:[3]

Khóa XIIISửa đổi

Chủ nhiệm Ủy ban qua các thời kỳSửa đổi

Thứ tự Họ tên Quốc hội khóa
1 Đặng Vũ Minh Quốc hội khóa XII
2 Phan Xuân Dũng Quốc hội khóa XIII, XIV
3 Lê Quang Huy Quốc hội khóa XIV, XV

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Điều 32 Chương III Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội
  2. ^ “Phê chuẩn các Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội”.
  3. ^ http://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=31574. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  4. ^ “Danh sách thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Việt Nam khóa 14”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  5. ^ “Điều động hai Phó bí thư Tỉnh ủy về Trung ương”.
  6. ^ “Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường”. Truy cập 8 tháng 9 năm 2015.