Ủy ban Quốc gia Liên Xô về Điện ảnh

Ủy ban Quốc gia Liên Xô về Điện ảnh (tiếng Nga: Государственный комитет по кинематографии СССР, tắt: Госкино/Goskino) là cơ quan chuyên trách quản lý lĩnh vực Điện ảnh của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Soviet (1917-1991).

Lịch sử

sửa

Chủ tịch

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa