Ủy ban Quốc gia Liên Xô về Điện ảnh

Ủy ban Quốc gia Liên Xô về Điện ảnh (tiếng Nga: Государственный комитет по кинематографии СССР, tắt: Госкино/Goskino) là cơ quan chuyên trách quản lý lĩnh vực Điện ảnh của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Soviet (1917-1991).

Lịch sửSửa đổi

Chủ tịchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi