Quân ủy Trung ương Trung Quốc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc có thể là:

  1. Ủy ban Quân sự Trung ương của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  2. Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc