Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (tiếng Triều Tiên: 조선로동당 중앙위원회, Phiên âm: Choseon Rodongdang Chung-ang Wiwonhoe, tiếng Việt: Triều Tiên Lao động Đảng Trung Ương Uỷ viên hội) là cơ quan quyền lực Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, do Đại hội Đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên bầu ra. Bao gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Quân sự Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm duyệt Trung ương tạo thành.

Kỳ họp Trung ương mới nhất vào tháng 9 năm 2010 Đại hội lần thứ ba của Đảng. Kim Jong-un được bầu làm lãnh đạo tối cao nhà nước Triều Tiên, Tháng 4 năm 2012 Đại hội Đảng lần thứ 4 diễn ra và bầu bổ sung các Ủy viên Trung ương Đảng. Tháng 3 năm 2013 tại Hội nghị tháng 3 Trung ương Đảng quyết định bầu bổ sung thành viên trong Bộ Chính trị.

Chức năngSửa đổi

Ủy ban Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội Đảng. Sau đó tại kỳ họp đầu tiên Ủy ban Trung ương bầu Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Cũng tổ chức bầu lên Ủy ban Quân sự Trung ương,Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương.Nhiều cơ quan Đảng cũng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Trung ương như bổ nhiệm Tổng biên tập báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên.

Không giống như Đảng Cộng sản khác, Tổng Bí thư (Bí thư thứ nhất) do Đại hội Đảng bầu ra chứ không thông qua Ủy ban Trung ương.

Là cơ quan quyền lực tối cao và quan trọng trong thời kỳ Kim Il-sung, tổ chức các phiên họp thường xuyên và đưa ra các quyết định quan trọng (Kim Jong-il được chỉ định là người kế nhiệm Kim Il-sung tại Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương lần thứ năm tháng 2 năm 1974), và bị mất dần quyền lực tối cao dưới thời Kim Jong-il, quyền lực tối cao chuyển sang Ủy ban Quốc phòng Nhà nước là một phần trong chính sách Tiên quân (Songun) của Kim Jong-Il. Trong khoảng thời gian từ 1993-2010 Ủy ban Trung ương gần như không có thực quyền, mọi quyền lực nằm trong tay Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, sau khi Kim Jong-Il qua đời Ủy ban gần như bị vô hiệu hóa.

Trong tháng 3 năm 2013, hai năm kể từ phiên họp cuối cùng, một phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng đã được triệu tập trước khi Hội nghị Nhân dân Tối cao họp.[1]

Cơ cấu hiện naySửa đổi

Lãnh tụ tối caoSửa đổi

Bộ Chính trịSửa đổi

Bộ Chính trị gồm có 22 Ủy viên chính thức và 16 Ủy viên dự khuyết

Trong đó quyền lực tối cao nằm trong tay Ủy ban Thường vụ gồm có bốn người

Ban Bí thưSửa đổi

Ban Bí thư được Ủy ban Trung ương Đảng giao nhiệm vụ điều hành và quản lý, đặc biệt là hoạt động các cơ quan Trung ương. Ban Bí thư được tạo thành bởi Bí thư thứ nhất Đảng cùng với các Bí thư khác của Trung ương. Mỗi Bí thư có trách nhiệm trên các lĩnh vực như ngoại giao, giáo dục,và bị chồng chéo bởi các Ban ngành, mặc dù Bí thư có thể kiêm nhiệm chức vụ khác.

Bí thư hiện tại: Kim Jong-un, Kim Ki Nam (Tuyên truyền và Lịch sử Đảng), Choe Thae-bok (Giáo dục, ngoại giao), Choe Ryong Hae, Mun Kyong Dok (Bí thư Bình Nhưỡng), Pak To Chun (Công nghiệp quân sự), Kim Yong-il (Quan hệ Quốc tế), Kim Yang Gon, Kim Phyong Hae, Thae Jong Su và Hong Sok Hyong (tới 2011), tháng 4 năm 2012: Kim Kyong Hui (Tổ chức) và Kwak Pom Gi.

Ủy viên Trung ương ĐảngSửa đổi

Gồm có 124 Ủy viên và 106 Ủy viên dự khuyết.

Cơ quan Trung ươngSửa đổi

Thẩm quyền của Ủy ban Trung ương được thông qua 15 cơ quan có nhiệm vụ khác nhau.Trưởng ban thường là Ủy viên Trung ương (Bộ Chính trị hoặc Bí thư Trung ương).

Trưởng ban hiện tại bao gồm: Kim Ki-nam (Tuyên truyền và cổ động), Kim Yong-il (Các vấn đề Quốc tế), Ri Yong-su (Tổ chức lao động), Kim Pyong-hae (cán bộ), Tae Jong-su (Tổng hợp), Kim Yang-gon (Mặt trận), Ju Kyu-chang (Máy Xây dựng), Paek Kye-ryong (Công nghiệp nhẹ), O Il-jong (quân sự ngoại giao), Kim Jong-im (Lịch sử Đảng), Chae-Hui jong (Lưu trữ), Choe Hui-jong (Khoa học Giáo dục), Kim Yong-chun (Dân sự Quốc phòng), Kwak Pom-gi (Tài chính và Kế hoạch), Han Kwang-sang (Tài chính Kế toán) và Yun U-chol (Rodong Sinmun).

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi