là một phụ âm trong hangul. Unicode cho ㄷ là U+3137. Khi chuyển tự Hangeul sang Romaja nó tương ứng với chữ "D".

Tên tiếng Hàn

Thứ tự nétSửa đổi

Giao tiếp đại diện khácSửa đổi

Loại Chữ cái Unicode HTML
Tương thích Jamo U+3137 ㄷ
Hangul Jamo vùng Chữ đầu ᄃᅠ U+1103 ᄃ
Chữ cuối ᅟᅠᆮ U+11AE ᆮ
Hanyang sử dụng riêng Chữ đầu U+F790 
Chữ cuối U+F880 
Nửa chiều rộng U+FFA7 ᄃ

Tham khảoSửa đổi