(rieul) là một phụ âm của hangul. Unicode cho ㄹ là U+3139. Khi chuyển tự Hangeul sang Romaja nó tương ứng với chữ "R" nếu ở đầu và chữ "L" nếu ở cuối.

Tên tiếng Hàn

Thứ tự nét vẽSửa đổi

Giao tiếp đại diện khácSửa đổi

Loại Chữ cái Unicode HTML
Tương thích Jamo U+3139 ㄥ
Hangul Jamo vùng Chữ đầu ᄅᅠ U+1105 ᄅ
Chữ cuối ᅟᅠᆯ U+11AF ᆯ
Hanyang sử dụng riêng Chữ đầu U+F798 
Chữ cuối U+F88B 
Nửa chiều rộng U+FFA9 ᄅ

Tham khảoSửa đổi