(11474) 1982 SM2

tiểu hành tinh

(11474) 1982 SM2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri DebehogneĐài thiên văn La SillaChile ngày 18 tháng 9 năm 1982.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi