(115485) 2003 UR19

tiểu hành tinh


115485 (2003 UR19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 2003, bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(115485)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện22 tháng 10 năm 2003
Tên định danh
115485
2003 UR19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2747909
Viễn điểm quỹ đạo2.7615759
Độ lệch tâm0.0966540
1459.5851810
39,72483
Độ nghiêng quỹ đạo12,27788
189,86032
295,99752
Đặc trưng vật lý
15,7

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa