(11909) 1992 HD5

tiểu hành tinh


(11909) 1992 HD5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri DebehogneĐài thiên văn La SillaChile ngày 25 tháng 4 năm 1992.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi