(11979) 1995 SS5

tiểu hành tinh

(11979) 1995 SS5 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCDtrạm Xinglong ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 25 tháng 9 năm 1995.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi