(127934) 2003 HK1

tiểu hành tinh

(127934) 2003 HK1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaughtĐài thiên văn Siding SpringCoonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 4 năm 2003.[1]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa