(13008) 1984 SE6

tiểu hành tinh


(13008) 1984 SE6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri DebehogneĐài thiên văn La SillaChile ngày 22 tháng 9 năm 1984.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi