(166609) 2002 RF232

tiểu hành tinh


166609 (2002 RF232) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 2002 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(166609)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện10 tháng 9 năm 2002
Tên định danh
166609
2002 RF232
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8216940
Viễn điểm quỹ đạo3.2707952
Độ lệch tâm0.0737139
1941.9837742
7,11505
Độ nghiêng quỹ đạo9,97254
158,46469
242,00500
Đặc trưng vật lý
15,8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi