(170025) 2002 VO

tiểu hành tinh

170025 (2002 VO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(170025)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện2 tháng 11 năm 2002
Tên định danh
170025
2002 VO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8432754
Viễn điểm quỹ đạo3.2750946
Độ lệch tâm0.0705775
1954.3710812
293,66270
Độ nghiêng quỹ đạo10,54245
220,28425
302,71074
Đặc trưng vật lý
15,8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi