(170026) 2002 VV2

tiểu hành tinh


170026 (2002 VV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(170026)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện4 tháng 11 năm 2002
Tên định danh
170026
2002 VV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5377578
Viễn điểm quỹ đạo3.1429414
Độ lệch tâm0.1065333
1748.4617301
2,63591
Độ nghiêng quỹ đạo11,07779
48,81132
102,50107
Đặc trưng vật lý
14,9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi