(170027) 2002 VH5

tiểu hành tinh


170027 (2002 VH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(170027)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện5 tháng 11 năm 2002
Tên định danh
170027
2002 VH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8421770
Viễn điểm quỹ đạo3.0506272
Độ lệch tâm0.0353737
1847.2957591
317,57016
Độ nghiêng quỹ đạo3,41591
212,97481
311,12011
Đặc trưng vật lý
15,8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi