(172533) 2003 UO9

tiểu hành tinh


172533 (2003 UO9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(172533)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện20 tháng 10 năm 2003
Tên định danh
172533
2003 UO9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0415760
Viễn điểm quỹ đạo2.7223768
Độ lệch tâm0.1429067
1342.7791881
78,26772
Độ nghiêng quỹ đạo0,50128
258,92193
203,15686
Đặc trưng vật lý
17,1

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa