(173075) 2006 UC

tiểu hành tinh

173075 (2006 UC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 2006 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(173075)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện16 tháng 10 năm 2006
Tên chỉ định
173075
2006 UC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7862549
Viễn điểm quỹ đạo3.4814013
Độ lệch tâm0.1109101
2026.3346960
41,36883
Độ nghiêng quỹ đạo16,87146
263,12451
198,36330
Đặc trưng vật lý
14,8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi