(177065) 2003 FP7

tiểu hành tinh


177065 (2003 FP7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 3 năm 2003 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(177065)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện30 tháng 3 năm 2003
Tên định danh
177065
2003 FP7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.9305865
Viễn điểm quỹ đạo3.1391813
Độ lệch tâm0.0343662
1931.1302106
43,06503
Độ nghiêng quỹ đạo5,47284
179,53568
344,10632
Đặc trưng vật lý
16,1

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa