(190118) 2004 VR60

tiểu hành tinh


190118 (2004 VR60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 2004 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(190118)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện10 tháng 11 năm 2004
Tên định danh
190118
2004 VR60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0930175
Viễn điểm quỹ đạo3.3930483
Độ lệch tâm0.2369696
1659.3765492
339.55011
Độ nghiêng quỹ đạo8.27217
62.71603
269.96554
Đặc trưng vật lý
15.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi