(191096) 2002 EO6

tiểu hành tinh

(191096) 2002 EO6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaughtĐài thiên văn Siding SpringCoonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 6 tháng 3 năm 2002.[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa