(191621) 2004 MN3

tiểu hành tinh


191621 (2004 MN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 2004 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(191621)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện19 tháng 6 năm 2004
Tên định danh
(191621)
2004 MN3, 2005 WK42
Main-belt
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0502315
Viễn điểm quỹ đạo2.8256701
Độ lệch tâm0.1590349
1390.3874176
77.62913
Độ nghiêng quỹ đạo0.57045
285.35257
333.67338
Đặc trưng vật lý
17.2

Tham khảoSửa đổi

  • E2008R32, as to magnitude.

Liên kết ngoàiSửa đổi