(201500) 2003 LV2

tiểu hành tinh

(201500) 2003 LV2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaughtĐài thiên văn Siding SpringCoonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 2 tháng 6 năm 2003.[1]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa