(213727) 2002 VF92

tiểu hành tinh

213727 (2002 VF92) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 2002 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa