(215591) 2003 OH

tiểu hành tinh

(215591) 2003 OH là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaughtĐài thiên văn Siding SpringCoonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 18 tháng 7 năm 2003.[1]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa