(242493) 2004 WO12

tiểu hành tinh

(242493) 2004 WO12 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaughtĐài thiên văn Siding SpringCoonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 22 tháng 11 năm 2004.[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa