Mở trình đơn chính

50000 Quaoar là một thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương dạng đất đá nằm trong vành đai Kuiper. Nó được phát hiện năm 2002 và được đặt tên tạm thời là 2002LM60. Sau này nó được đặt tên chính thức là Quaoar năm 2008. Nó có ít nhất là một vệ tinh. Một số nhà thiên văn coi nó là một hành tinh lùn[15][16][17] mặc dù IAU vẫn chưa chính thức công nhận điều này[18][19].

50000 Quaoar

Quaoar PRC2002-17e.jpg
Sum of 16 Hubble exposures registered on Quaoar
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởiChad Trujillo, Michael Brown
Ngày khám phá2002 Jun 05 10:48:08 PDT on an image taken 2002 June 04 05:41:40 UT
Tên chỉ định
Phiên âm /ˈkwɑːwɑr/ KWAH-war
Đặt tên theoQuaoar
Tên thay thế2002 LM60
Danh mục tiểu hành tinhCubewano[2][3]
Đặc trưng quỹ đạo[5][6]
Kỷ nguyên ngày 23 tháng 7 năm 2010 (JD &0000000002455400.5000002455400.5)
Viễn điểm quỹ đạo45.116 AU (&0000000000000006.7491896.749189 Tm)
Cận điểm quỹ đạo41.695 AU (6.237 516 Tm)
Bán trục lớn43.405 AU (6.493 353 Tm)
Độ lệch tâm0.039 4
Chu kỳ quỹ đạo285.97 a (104 451.3 d)
Tốc độ vũ trụ cấp 14.52 km/s
Độ bất thường trung bình280.554°
Độ nghiêng quỹ đạo7.996°
Kinh độ của điểm nút lên189.033°
Acgumen của cận điểm155.624°
Vệ tinh tự nhiênWeywot[4]
(&0000000000081000.00000081+11 km in diameter)
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước&0000000001110000.0000001110+5 km (occultation)[7]
&0000000001074000.0000001074+38 km[8]
&0000000000844000.000000844+207190 km (thermal)[9]
Khối lượng&0000000009000-600.000000(1.4+0.1)×1021 kg[10]
0.12 Eris masses[11]
Mật độ khối lượng thể tíchlow end of &0000000000004200.0000004.2+1.3 g/cm3[11]
&0000000000003500.0000003.5 g/cm3[12]
&0000000000002800.0000002.8 g/cm3 (assuming moon highly eccentric)[12]
&0000000000002200.0000002.2+0.4 g/cm3[8]
Hấp dẫn bề mặt0.276–0.376 m/s2
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo0.523–0.712 km/s
Chu kỳ tự quay&0000000000000017.67880017.6788 hours
Suất phản chiếu hình học&0000000000000000.1990000.199+0.130.07[9]
Nhiệt độ≈ 43 K
Kiểu phổ(moderately red) B-V=0.94, V-R=0.64[13]
Cấp sao biểu kiến19.3[14]
Cấp sao tuyệt đối (H)&0000000000000002.4800002.48+0.76[5]

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ Frequently Asked Questions About Quaoar
 2. ^ Buie, Marc W. (ngày 17 tháng 5 năm 2006). “Orbit Fit and Astrometric record for 50000”. SwRI (Space Science Department). Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2008. 
 3. ^ Marsden, Brian G. (ngày 17 tháng 7 năm 2008). “MPEC 2008-O05: Distant Minor Planets (2008 Aug. 2.0 TT)”. IAU Minor Planet Center. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2008. 
 4. ^ Daniel W. E. Green (ngày 22 tháng 2 năm 2007). “IAUC 8812: Sats OF 2003 AZ_84, (50000), (55637), (90482)”. International Astronomical Union Circular. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2009. 
 5. ^ a ă JPL, NASA (ngày 16 tháng 6 năm 2010). “JPL Small-Body Database Browser”. National Aeronautics and Space Administration. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2010. 
 6. ^ Asteroid Data Services by Lowell Observatory
 7. ^ Braga-Ribas et al. 2013, "The Size, Shape, Albedo, Density, and Atmospheric Limit of Transneptunian Object (50000) Quaoar from Multi-chord Stellar Occultations", The Astrophysical Journal, 773, 26 (2013 August 10)
 8. ^ a ă S. Fornasier, E. Lellouch, T. Müller, P. Santos-Sanz, P. Panuzzo, C. Kiss, T. Lim, M. Mommert, D. Bockelée-Morvan, E. Vilenius, J. Stansberry, G.P. Tozzi, S. Mottola, A. Delsanti, J. Crovisier, R. Duffard, F. Henry, P. Lacerda, A. Barucci, A. Gicquel (2013). "TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70–500 μm". arΧiv:1305.0449v2. 
 9. ^ a ă John Stansberry; Will Grundy; Mike Brown; Dale Cruikshank; John Spencer; David Trilling; Jean-Luc Margot (2007). "Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope". arΧiv:astro-ph/0702538 [astro-ph]. 
 10. ^ Fraser et al. (2013)
 11. ^ a ă Brown, Michael E.; Fraser, Wesley C. (2010). “Quaoar: A Rock in the Kuiper belt”. The Astrophysical Journal 714 (2): 1547. Bibcode:2010ApJ...714.1547F. arXiv:1003.5911. doi:10.1088/0004-637X/714/2/1547. 
 12. ^ a ă Brown, M.E.; Fraser, Wesley (2009). Quaoar: A Rock in the Kuiper Belt. DPS meeting #41. American Astronomical Society. Bibcode:2009DPS....41.6503F.  (Backup reference)
 13. ^ Tegler, Stephen C. (ngày 1 tháng 2 năm 2007). “Kuiper Belt Object Magnitudes and Surface Colors”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 5 năm 2006. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2006. 
 14. ^ “AstDys (50000) Quaoar Ephemerides”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2009. 
 15. ^ Braga-Ribas et al. 2011, "Stellar Occultations by TNOs: the ngày 8 tháng 1 năm 2011 by (208996) 2003 AZ84 and the ngày 4 tháng 5 năm 2011 by (50000) Quaoar", EPSC Abstracts, vol. 6
 16. ^ Michael E. Brown (ngày 23 tháng 9 năm 2011). “How many dwarf planets are there in the outer solar system? (updates daily)”. California Institute of Technology. Truy cập ngày 23 tháng 9 năm 2011. 
 17. ^ Tancredi, G.; Favre, S. (2008). “Which are the dwarfs in the solar system?” (PDF). Asteroids, Comets, Meteors. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2007. 
 18. ^ “Planetary Names: Planet and Satellite Names and Discoverers”. Gazetteer of Planetary Nomenclature. International Astronomical Union (Working Group for Planetary System Nomenclature). Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2012. 
 19. ^ NASA. “List of Dwarf Planets”. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2012.