(5153) 1940 GO

tiểu hành tinh

(5153) 1940 GO là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yrjö VäisäläĐại học TurkuTurku, Phần Lan, ngày 9 tháng 4 năm 1940.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa