(524522) 2002 VE68

tiểu hành tinh

2002 VE68, hay 2002 VE68, là một bán vệ tinh tạm thời của Sao Kim.[6] Nó là bán vệ tinh đầu tiên của một hành tinh chính trong Hệ Mặt Trời được phát hiện. Nhìn từ Sao Kim, 2002 VE68 dường như đang xoay quanh nó một vòng một năm Sao Kim nhưng thực ra nó xoay quanh Mặt Trời, không phải Sao Kim.[7]

2002 VE68
Khám phá
Khám phá bởiLONEOS
Ngày phát hiện11 tháng 11 năm 2002
Tên định danh
Tên định danh
2002 VE68
tiểu hành tinh Aten[1][2],
thiên thể giao nhau với Sao Thủy,
thiên thể giao nhau với Sao Kim,
thiên thể giao nhau với Trái Đất
Đặc trưng quỹ đạo[2][3][4]
Kỷ nguyên 30 tháng 9 năm 2012 (JD 2456200.5)
Điểm viễn nhật1,0206270055 AU
Điểm cận nhật0,42670483 AU
0,7236659191 AU
Độ lệch tâm0,41035660
0,6156406286 y (224,8565832 d)
202.88183°
Độ nghiêng quỹ đạo9,00587°
231,584442°
355,46321°
Đặc trưng vật lý
Kích thước210–470 m[a][5]
13,5 h[2]
20,5[2]

Phát hiệnSửa đổi

Quỹ đạoSửa đổi

Các thuộc tính vật lýSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  • ^ Đây là giả định suất phản chiếu 0.25–0.05.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi