(5267) 1966 CF

tiểu hành tinh

(5267) 1966 CF là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Purple MountainNanjing, China, ngày 13 tháng 2 năm 1966.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa