(5501) 1982 FF2

tiểu hành tinh


(5501) 1982 FF2 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Laurence G. TaffSocorro, New Mexico, ngày 30 tháng 3 năm 1982.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi